Prøver og boglige fag

8. klasse

Vores 8.klasse har de samme fag som 9. klasse; men er endnu ikke klar til prøverne. Læs mere om vores 8.klasse lige her.

9. klasse

Følgende fag er obligatoriske prøvefag (FP9-prøverne, som er adgangsgivende til ungdomsuddannelserne):

 • Matematik
 • Dansk
 • Engelsk
 • Tysk (kan fravælges i specielle tilfælde)
 • Fysik
 • Geografi
 • Biologi
 • Historie
 • Samfundsfag
 • Idræt

Følgende fag er obligatoriske fag:

 • Kristendom (er ikke prøvefag hos os)
 • Fortælletime
 • Valgfag
 • Linjefag

10. klasse:

Følgende fag er obligatoriske prøvefag (udgør FS10-prøven, som er adgangsgivende til ungdomsuddannelserne):

 • Matematik
 • Dansk
 • Engelsk

Følgende fag er obligatoriske fag:

 • Livsfag
 • Trim (idræt)
 • Fortælletime
 • Valgfag
 • Liniefag

Ikke obligatoriske prøvefag:

 • Tysk
 • Fysik