Skolens Pædagogik

Relationspædagogik, kreativitet og høj faglighed.

Vi lægger stor vægt på det pædagogiske arbejde og bestræber os på at møde eleverne, der hvor de er og med det, de hver især har med i deres livsbagage.

Begreber som personlig ansvarlighed, relationskompetence og den anerkendende tilgang står helt centrale og kendetegner vort miljø og omgangsform i det daglige, hvilket er helt i tråd med skolens værdigrundlag.

Relationen er en af grundstenene i den pædagogiske praksis og er afgørende for elevernes mulighed for at lære. Underviserernes relationskompetencer har større betydning for elevernes læring end en bestemt undervisningsform.

Derfor bestræber vi os på at opbygge både egne og elevernes relationskompetencer for at øge samspillet både i lærer-elev-forholdet og elev-elev-forholdet. Gennem anerkendende samtale arbejder vi hele tiden på at justere de grundlæggende sociale spilleregler for at forbedre niveauet for samspillet både i og uden for undervisningen. Det handler om træning af de relationelle kompetencer, øget selvværd og en fælles forståelse af empatisk samvær.

Kreativitet og nytænkning

Danmark skal i fremtiden leve af vores evner til at være kreative og nytænkende. Derfor er den kreative tilgang til undervisningen også en vigtig del af den pædagogiske tænkning på Dronninglund Efterskole.

Dronninglund Efterskole tilbyder desuden høj faglig undervisning for at skabe det bedste udgangspunkt for eleverne i den videre ungdomsuddannelse. Elever som ønsker ekstra faglige udfordringer har mulighed for at vælge mellem 4 forskellige gymnasiefag (c-niveau) på Dronninglund Gymnasium, som ligger nabo til efterskolen.

Rent organisatorisk laver vi stamhold, så eleverne har tilknytning til en bestemt klasse. Ved hjælp af undervisningsdifferentiering tager vi hensyn til de niveauforskelle, der måtte være i en klasse. Ind imellem niveaudeler vi også i nogle fag og forløb, når der er behov for det. Det er vores opfattelse, at forskellighed og samarbejde er godt, sådan at et helt hold kan løfte hinanden i det lærende og dannende aspekt.