Selvevaluering og undervisningsmiljø

I henhold til lov om udarbejdelse af undervisningsmiljøvurdering er nedenstående vurdering udarbejdet for den selvejende institution.

Vurderingen forelægges for skolens bestyrelse, personalegruppe og elevrådet, og vil være tilgængelig på skolens hjemmeside.

Se vurderinger nedenfor:

Trivselsundersøgelse maj 2019

Trivselsundersøgelse maj 2019 – bilagsrapport