Karakterstatistik

Dronninglund Efterskole skal ud fra bekendtgørelsen af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v. offentliggøre karaktergivningen på sin hjemmeside – Se karakterne her

Ligeledes skal det være muligt at se nøgletal for tidligere elevers videre gang gennem uddannelsessystemet.

Derfor henvises til Undervisningsministeriets hjemmeside ved at klikke her.

Udover karakterer der påføres afgangsbeviset, udarbejder skolens lærergruppe en udtalelse, hvor vi beskriver den enkelte elev ud fra områder som: arbejdsindsats, social rolle, samarbejdsevne, forhold til kammerater og lærere.
Samtidig bør det bemærkes, at vi normalt anbefaler samtlige elever at gå til prøverne i de enkelte fag, hvilket selvfølgelig kan have indflydelse på gennemsnitskaraktererne i de enkelte fag.

Vores erfaring er, at en undervisnings kvalitet langt fra alene kan rummes i disse karakterer, som en realistisk og saglig vurdering af den enkelte elev’s kompetencer må inddrage mange andre sider af den enkeltes personlighed – sider som ikke kan defineres ud fra enkle talværdier, som karaktersystemet er udtryk for.