Fokuspunkter 2018-20

Skolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn og for os er det af stor betydning, at eleverne møder det kristne evangelium, og at der skabes rum for refleksion og dialog om tro, liv og eksistens.

VORES VÆRDIGRUNDLAG

Skolens værdigrundlag er det kristne livs- og menneskesyn, hvor der skabes rum for refleksion og dialog om tro, liv og eksistens.

Vi tror på, at den enkelte elev udvikler sig, ved
– at blive opfattet som en unik personlighed med stor værdi
– at samarbejde med andre på trods af forskelligheder og
– at tage ansvar i et forpligtende og ligeværdigt fællesskab.

UDDYBNING

“Det handler til syvende og sidst om livsduelighed – om at ”du” til at leve! Og hvis det er rigtigt, må vi se på den verden vi skal leve i. En verden, hvor vi har bekæmpet stribevis af sygdomme, fattigdom og uret. Men også en verden hvor unge i stigende grad føler sig stressede og miljøet er udfordret. Der er altså stadig nok at se til.

På Dronninglund efterskole tror vi, at kristendommen har mange svar på de udfordringer vi alle møder. Hvad er et lykkeligt liv? Er jeg god nok? Vi arbejder for at formidle et gammelt men stadig lige aktuelt budskab, så alle må føle sig værdsat og føle glæden ved livet hver eneste dag. Vi tror på, at vi har ansvaret for hinanden. Vi tror, at vi i efterskolens fælleskab sammen kan finde glæden ved hverdag og fest, sprog og naturvidenskab, musik, kunst, sport, naturen og hvad ellers verden rummer. Og at vi i netop dette fællesskab allerbedst rustes til at møde morgendagens udfordringer.

FOKUSPUNKT I PERIODEN 2016-18

Skolens værdigrundlag tager sit afsæt i det kristne livs- og menneskesyn og vigtigheden i at formidle det kristne evangelium til skolens elever. Derudover vil vi jævnfør 1. del af de formulerede værdisætninger sætte fokus på den sætning, der siger, at den enkelte elev udvikler sig ved at blive opfattet som en unik personlighed med stor værdi.

Fokuspunktet i evalueringen af vores værdigrundlag i perioden 2016-18 er således to-delt og konkretiseret ud fra to problemformuleringer:

  • Hvordan kan vi som medarbejdere fortsat formidle glæden ved det kristne evangelium til skolens elever på en nutidig og vedkommende måde?
  • Hvordan kan vi som medarbejdere på Dronninglund Efterskole arbejde med elevernes udvikling, så de oplever at de hver især er unikke med stor værdi?